NASZE STUDIO DTP DOKONA SKŁADU I KOREKTY DOWOLNEGO TYPU DOKUMENTÓW

Oferujemy skład, łamanie tekstów, adiustację, korektę i redakcję zarówno pozycji edytorskich (książki, albumy, katalogi, przewodniki itp.) jak i materiałów reklamowych (foldery, ulotki, plakaty itp.)